zij.jpg

HET PAARD IN ZIJN KLEURENRIJKDOM

 

J.K. WIERSEMA

 

INHOUD

 

Pagina:

 

 

 

5

 

Schets

 

6

 

Onderdelen van het paard.

 

7

 

Onderdelen van het hoofd.

 

8

 

Inhoud.

 

10

 

Voorwoord.

 

12

 

Inleiding.

 

Hoofd-

 

 

 

stukken:

 

Deel 1

15

1

Het Signalement.

 

17

2

De Kleuren in het Signalement.

 

23

3

Resumé van Knel- en Lichtpunten.

 

25

 

Kleurenfoto's.

 

41

4

De Kentekens in het Signalement.

 

46

5

De Kleuren in onderling verband.

 

55

6

Kleuren bij verschillende rassen.

 

57

7

Verband tussen vos en wit?

 

59

 

Beknopt benamings-schema.

 

60

 

Uitgebreid benamings-schema.

 

 

 

 

Deel 2

65

8

De vererving der Kleuren.

 

81

9

Kleurformules I.

 

87

10

De vererving der Wijzigingsfactoren.

 

89

11

Kleurformules II.

 

91

12

Lettersymbolen bij de basiskleuren.

 

92

13

Het A-gen.

 

93

14

Het B-gen.

 

94

15

Het E-gen.

 

96

16

De haarkleur bij het Fjordenpaard.

 

97

 

Kleurenfoto 's.

 

113

17

Het ontwerpen der Kleurformules.

 

114

18

Registratie. Kleurpatroon.

 

115

19

Opgaan, blinken en verzinken.

 

 

 

 

Deel 3

121

20

Wild kleur- en Verdunningsbenamingen

 

125

21

Wildkleur.

 

134

22

De Dun-factor.

 

144

23

Zilver-Appel.

 

152

24

Poging tot formulering.

 

155

25

Roan.

 

156

26

Panterbont.Appaloosa

 

164

27

Platenbont

 

167

28

Witkopbont.

 

168

29

Overo

 

170

30

Sabino

 

176

31

Witgeboren

 

185

 

Kleurenfoto’s

 

201

32

Grijs

 

204

33

“Kleur-Stamboeken”

 

 

 

 

Deel 4

209

34

Huid en Haar

 

211

35

Pigment of Kleurstof

 

212

36

Het oog

 

214

37

Begrippen uit de Erfelijkheidleer

 

217

38

“Mendel”

 

218

 

Uitgave

 

219

 

Zwart-witfoto’s

 

231

 

Literatuurlijst

 

 

 

Alfabetische lijsten:

 

233

 

A Foto's van paarden, genoemd in de tekst

 

234

 

B Kleur-benamingen in de tekst.

 

236

 

C Paarden· en Ponyrassen, genoemd in de tekst.

 

238

 

D Paarden en Ponies (diverse) genoemd in de tekst.

 

240

 

E Kleur-benamingen bij de foto's.

 

244

 

F Foto's naar Rassen-volgorde.

 

247

 

G Foto-Naamlijst

 

 

 

Achterkaft

 

 

 

 

De bestanden zijn in PDF-formaat.